Kiến trúc, ý tưởng & hình ảnh thiết kế Nhà hàng

 1. Jungle Bistro – Bộ Concept nhiệt đới mang hơi thở của thiên nhiên: Nhà hàng by Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor
 2. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 3. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 4. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 5. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 6. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 7. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 8. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 9. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 10. GEM CENTER: Nhà hàng by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 11. GEM CENTER: Nhà hàng by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 12. GEM CENTER: Nhà hàng by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 13. GEM CENTER: Nhà hàng by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 14. GEM CENTER: Nhà hàng by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 15. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 16. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 17. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 18. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 19. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 20. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 21. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 22. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 23. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 24. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 25. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 26. Nhà hàng by 吉田建築計画事務所
 27. Nhà hàng by Zendo 深度空間設計
 28. Nhà hàng by Ardamez
 29. Nhà hàng by Matter Of Space Pvt. Ltd.
  Ad
 30. Nhà hàng by www.rocio-olmo.com
 31. Nhà hàng by Biasol Design Studio