Kiến trúc, ý tưởng & hình ảnh thiết kế Sân vận động

 1. Sân vận động by Group Enerji Yapı Dekorasyon
 2. Sân vận động by Studio MK27
 3. Sân vận động by Viceversa Arquitectura & Diseño
 4. Sân vận động by PT. Datra Internusa
 5. Sân vận động by PT. Datra Internusa
 6. Sân vận động by PT. Datra Internusa
 7. Sân vận động by CCGrass
 8. Sân vận động by CCGrass
 9. Sân vận động by CADOT
  Ad
 10. Sân vận động by Soon Industrial Co., Ltd.
 11. Sân vận động by Soon Industrial Co., Ltd.
 12. Sân vận động by Soon Industrial Co., Ltd.
 13. Sân vận động by Soon Industrial Co., Ltd.
 14. Sân vận động by PT. Kampung Flora Cipta
 15. Sân vận động by PT. Kampung Flora Cipta
 16. Sân vận động by PT. Kampung Flora Cipta
 17. Sân vận động by PT. Kampung Flora Cipta
 18. Sân vận động by PT. Kampung Flora Cipta
 19. Sân vận động by PT. Kampung Flora Cipta
 20. Sân vận động by PT. Kampung Flora Cipta
 21. Sân vận động by PT. Kampung Flora Cipta
 22. Sân vận động by Pasto Sintético Guadalajara
  Ad
 23. Sân vận động by Pasto Sintético Guadalajara
  Ad
 24. Sân vận động by ADLHART Architekten
 25. Sân vận động by ADLHART Architekten
 26. Sân vận động by ADLHART Architekten
 27. Sân vận động by ADLHART Architekten
 28. Sân vận động by NUV Arquitectura
  Ad
 29. Sân vận động by NUV Arquitectura
  Ad
 30. Sân vận động by Renov8 CONSTRUCTION
  Ad
 31. Sân vận động by Renov8 CONSTRUCTION
  Ad