Phòng

 1. Primary School: Trường học by G.A Studio
 2. Phòng khám by Arquitectos Madrid 2.0
 3. Nơi tổ chức sự kiện by DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
 4. Nhà hàng by KDF Arquitectura
 5. Nhà hàng by Xavier Martin Spaces & Sensations
 6. Nhà hàng by BaNANA OFFICE INC.
 7. Trung tâm triển lãm by ALBUERNE ARQUITECTOS
 8. Nhà hàng by KDF Arquitectura
 9. Nhà hàng by KDF Arquitectura
 10. Nhà đồng quê by Arquiteto e Urbanista Ricardo Pereira Macedo
 11. Nhà đồng quê by Arquiteto e Urbanista Ricardo Pereira Macedo
 12. Nhà đồng quê by Arquiteto e Urbanista Ricardo Pereira Macedo
 13. Nhà đồng quê by Arquiteto e Urbanista Ricardo Pereira Macedo
 14. Nhà hàng by Artelux
 15. Nhà hàng by Artelux
 16. Nhà hàng by Artelux
 17. Nhà hàng by Artelux
 18. Nhà hàng by Artelux
 19. Nhà hàng by Artelux
 20. Nhà hàng by Artelux
 21. Văn phòng & cửa hàng by MAGEN | Revestimentos Cimentícios
 22. Nhà hàng by Daniela Maracaba Arquitetura e Urbanismo
 23. Khách sạn by NOAH MANAGEMENT S.L.
 24. Khách sạn by NOAH MANAGEMENT S.L.
 25. Khách sạn by NOAH MANAGEMENT S.L.
 26. Khách sạn by NOAH MANAGEMENT S.L.
 27. Khách sạn by NOAH MANAGEMENT S.L.
 28. Khách sạn by NOAH MANAGEMENT S.L.
 29. Khách sạn by NOAH MANAGEMENT S.L.
 30. Khách sạn by NOAH MANAGEMENT S.L.
 31. Nơi tổ chức sự kiện by J. F. LOUREIRO DOS SANTOS, UNIPESSOAL, LDA