Phòng

 1. KHÁCH SẠN LA SIESTA CENTRAL: Khu Thương mại by Công Ty TNHH KHÔNG GIAN MỚI
 2. Khu Thương mại by VH INTERIOR DESIGN
  Ad
 3. Khu Thương mại by Vipp
 4. Quán bar & club by Bórmida & Yanzón arquitectos
  Ad
 5. Văn phòng & cửa hàng by 沙瑪室內裝修有限公司
 6. Nhà hàng by Monolito
 7. Khu Thương mại by 隱室設計 In situ interior design
 8. Khu Thương mại by 隱室設計 In situ interior design
 9. Khu Thương mại by 隱室設計 In situ interior design
 10. Khu Thương mại by 隱室設計 In situ interior design
 11. Khu Thương mại by 臣月空間工程
  Ad
 12. Khu Thương mại by 臣月空間工程
  Ad
 13. Khu Thương mại by 臣月空間工程
  Ad
 14. Khu Thương mại by 臣月空間工程
  Ad
 15. Nhà hàng by Vil.la Pingüí
 16. Văn phòng & cửa hàng by 宗霖建築設計工程
 17. Trung tâm triển lãm by AMS
 18. Văn phòng & cửa hàng by 在家空間設計
 19. Văn phòng & cửa hàng by FN Design
 20. Văn phòng & cửa hàng by FN Design
 21. Văn phòng & cửa hàng by microcementos.info
 22. Quán bar & club by Art-i-Chok
 23. Đại lý xe hơi by VORTEX atelier d'architecture
 24. Nhà hàng by SCABA EQUIPAMIENTO Y ARQUITECTURA COMERCIAL , C.A.
 25. Khu Thương mại by Studio O6
 26. Khu Thương mại by ADC Espacios
 27. Nhà hàng by ADC Espacios
 28. Nhà hàng by Gabriela Herde Arquitetura & Design
 29. Quán bar & club by SAS Alexandre TRIPIER
 30. Quán bar & club by Studio DiDeA architetti associati
 31. Khu Thương mại by Dominique Herbillon & Edouard Augustin