Phòng | homify

Phòng

 1. Bar hồ bơi Serena ( Serena Pool Bar): Quán bar & club by BAMBU
 2. D Homme: Nơi tổ chức sự kiện by CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN AN TƯỜNG
 3. Lễ tân - Phòng làm việc - Phòng họp: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 4. Phòng họp trung tâm tư vấn - View3: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 5. Phòng họp trung tâm tư vấn - View2: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 6. Phòng họp trung tâm tư vấn - View1: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 7. Phòng họp ban kinh tế - View3: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 8. Phòng họp ban kinh tế - View2: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 9. Phòng họp ban kinh tế - View1: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 10. Phòng lãnh đạo trung tâm tư vấn - View3: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 11. Phòng lãnh đạo trung tâm tư vấn - View2: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 12. Phòng lãnh đạo trung tâm tư vấn - View1: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 13. Khu làm việc trung tâm tư vấn - View3: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 14. Khu làm việc trung tâm tư vấn - View2: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 15. Khu làm việc trung tâm tư vấn - View1: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 16. Khu làm việc ban kinh tế - View3: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 17. Khu làm việc ban kinh tế - View2: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 18. Khu làm việc ban kinh tế - View1: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 19. Khu lễ tân - View3: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 20. Khu lễ tân - View2: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 21. Khu lễ tân - View1: Tòa nhà văn phòng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 22. Khu lễ tân - View2: Văn phòng & cửa hàng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 23. Khu lễ tân - View1: Văn phòng & cửa hàng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 24. Phòng kinh doanh - View3: Văn phòng & cửa hàng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 25. Phòng kinh doanh - View2: Văn phòng & cửa hàng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 26. Phòng kỹ thuật: Văn phòng & cửa hàng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 27. Phòng kinh doanh - View1: Văn phòng & cửa hàng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 28. Phòng kế toán - View2: Văn phòng & cửa hàng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 29. Phòng kế toán - View1: Văn phòng & cửa hàng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 30. Phòng giám đốc - View5: Văn phòng & cửa hàng by Công ty CP nội thất Miền Bắc
 31. Phòng giám đốc - View2: Văn phòng & cửa hàng by Công ty CP nội thất Miền Bắc