Kiến trúc, ý tưởng & hình ảnh thiết kế Quán bar & club

 1. KTS. LÊ THANH KỲ: Quán bar & club by Thiết kế xây dựng Pro
 2. KTS. LÊ THANH KỲ: Quán bar & club by Thiết kế xây dựng Pro
 3. KTS. LÊ THANH KỲ: Quán bar & club by Thiết kế xây dựng Pro
 4. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 5. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 6. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 7. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 8. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 9. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 10. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 11. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 12. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 13. Du thuyền hạng sang PARADISE CRUISES: Quán bar & club by Công Ty TNHH KHÔNG GIAN MỚI
 14. “Karaoke I.COOL” Thiết kế sáng tạo không thể bỏ qua: Quán bar & club by Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor
 15. “Karaoke I.COOL” Thiết kế sáng tạo không thể bỏ qua: Quán bar & club by Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor
 16. Karaoke Icool: Quán bar & club by Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor
 17. “Karaoke I.COOL” Thiết kế sáng tạo không thể bỏ qua: Quán bar & club by Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor
 18. “Karaoke I.COOL” Thiết kế sáng tạo không thể bỏ qua: Quán bar & club by Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor
 19. “Karaoke I.COOL” Thiết kế sáng tạo không thể bỏ qua: Quán bar & club by Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor
 20. Bar hồ bơi Serena ( Serena Pool Bar): Quán bar & club by BAMBU
 21. Bar hồ bơi Serena ( Serena Pool Bar): Quán bar & club by BAMBU
 22. Bar hồ bơi Serena ( Serena Pool Bar): Quán bar & club by BAMBU
 23. Bar hồ bơi Serena ( Serena Pool Bar): Quán bar & club by BAMBU
 24. Bar hồ bơi Serena ( Serena Pool Bar): Quán bar & club by BAMBU
 25. Bar hồ bơi Serena ( Serena Pool Bar): Quán bar & club by BAMBU
 26. Bar hồ bơi Serena ( Serena Pool Bar): Quán bar & club by BAMBU
 27. Bar hồ bơi Serena ( Serena Pool Bar): Quán bar & club by BAMBU
 28. Bar hồ bơi Serena ( Serena Pool Bar): Quán bar & club by BAMBU
 29. Bar hồ bơi Serena ( Serena Pool Bar): Quán bar & club by BAMBU
 30. Quán bar & club by MIMESIS INTERIORISMO SL
 31. Quán bar & club by LabMatic Estudio