Kiến trúc, ý tưởng & hình ảnh thiết kế Nhà hàng | homify Kiến trúc, ý tưởng & hình ảnh thiết kế Nhà hàng

Kiến trúc, ý tưởng & hình ảnh thiết kế Nhà hàng

 1. Đá lát sân vườn: Nhà hàng by Công ty CP XD và TM Newland Việt Nam
 2. KTS. LÊ THANH KỲ: Nhà hàng by Thiết kế xây dựng Pro
 3. KTS. LÊ THANH KỲ: Nhà hàng by Thiết kế xây dựng Pro
 4. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 5. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 6. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 7. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 8. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 9. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 10. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 11. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 12. Jungle Bistro – Bộ Concept nhiệt đới mang hơi thở của thiên nhiên: Nhà hàng by Công ty Thiết kế Nội Thất Tramdecor
 13. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 14. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 15. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 16. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 17. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 18. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 19. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 20. Dự án nhà hàng cao cấp 5*: Nhà hàng by AnS - Architecture Style
 21. GEM CENTER: Nhà hàng by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 22. GEM CENTER: Nhà hàng by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 23. GEM CENTER: Nhà hàng by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 24. GEM CENTER: Nhà hàng by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 25. GEM CENTER: Nhà hàng by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 26. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 27. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 28. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 29. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 30. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 31. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU