Phòng

 1. KTS. LÊ THANH KỲ: Nhà hàng by Thiết kế xây dựng Pro
 2. KTS. LÊ THANH KỲ: Nhà hàng by Thiết kế xây dựng Pro
 3. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 4. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 5. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 6. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 7. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 8. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 9. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 10. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 11. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 12. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 13. Nhà hàng tre Serena (Serena bamboo restaurant): Nhà hàng by BAMBU
 14. Nhà hàng by Mimasis Design/ミメイシス デザイン
  Ad
 15. Nhà hàng by Van Bruchem Staircases & Interiors
 16. Nhà hàng by Matter Of Space Pvt. Ltd.
  Ad
 17. Nhà hàng by StellaStil İç Mimarlık
 18. Nhà hàng by 株式会社KAMITOPEN一級建築士事務所
 19. Nhà hàng by Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design
  Ad
 20. Nhà hàng by 合同会社 栗原弘建築設計事務所
 21. Nhà hàng by Bazzar Design
 22. Nhà hàng by Drevo - Construção e Reabilitação em Madeira, Unipessoal, Lda
 23. Nhà hàng by Drevo - Construção e Reabilitação em Madeira, Unipessoal, Lda
 24. Nhà hàng by Drevo - Construção e Reabilitação em Madeira, Unipessoal, Lda
 25. Nhà hàng by Ecologik
 26. Nhà hàng by Ecologik
 27. Nhà hàng by Ecologik
 28. Nhà hàng by Ecologik
 29. Nhà hàng by Ecologik
 30. Nhà hàng by Ecologik
 31. Nhà hàng by Ecologik