Phòng

 1. Mái che trường đại học Thăng Long - Hà Nội: Trường học by Công ty TNHH Havico Việt Nam
 2. Mái che trường đại học Thăng Long - Hà Nội: Trường học by Công ty TNHH Havico Việt Nam
 3. Mái che trường đại học Thăng Long - Hà Nội: Trường học by Công ty TNHH Havico Việt Nam
 4. Mái che trường đại học Thăng Long - Hà Nội: Trường học by Công ty TNHH Havico Việt Nam
 5. Mái che trường đại học Thăng Long - Hà Nội: Trường học by Công ty TNHH Havico Việt Nam
 6. Mái che trường đại học Thăng Long - Hà Nội: Trường học by Công ty TNHH Havico Việt Nam
 7. TRƯỜNG MẦM NON KINDY CITY: Trường học by Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Detail
 8. TRƯỜNG MẦM NON KINDY CITY: Trường học by Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Detail
 9. TRƯỜNG MẦM NON KINDY CITY: Trường học by Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Detail
 10. TRƯỜNG MẦM NON KINDY CITY: Trường học by Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Detail
 11. TRƯỜNG MẦM NON KINDY CITY: Trường học by Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Detail
 12. Trường học by RENOVE - CASAS CONTAINER
 13. Trường học by Estúdio Criativo Arquitetura e Interiores
 14. Trường học by Arktectus Arquitetura Sustentável
 15. Trường học by Delgadodesign
 16. Trường học by dal design office
 17. Trường học by LEAP Laboratorio en Arquitectura Progresiva
 18. Trường học by RENOVE - CASAS CONTAINER
 19. Trường học by Área77 - arquitectura, engenharia e design, lda
 20. Trường học by LİNA MİMARLIK
 21. Trường học by LEAP Laboratorio en Arquitectura Progresiva
 22. Trường học by dal design office
 23. Trường học by dal design office
 24. Trường học by dal design office
 25. Trường học by dal design office
 26. Trường học by dal design office
 27. Trường học by dal design office
 28. Trường học by dal design office
 29. Trường học by dal design office
 30. Trường học by dal design office
 31. Trường học by dal design office