Phòng

 1. Dự án Khách sạn Valentino: Khách sạn by AnS - Architecture Style
 2. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 3. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 4. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 5. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 6. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 7. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 8. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 9. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 10. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 11. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 12. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 13. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 14. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 15. HCM CITY BOOK STREET ON NGUYEN VAN BINH STREET: Nơi tổ chức sự kiện by TA LANDSCAPE ARCHITECTURE
 16. Văn phòng & cửa hàng by TRAIT ARQUITETURA E DESIGN
 17. Quán bar & club by Tectónico
 18. Tòa nhà văn phòng by Sukjai Logcabin Partnership
 19. Quán bar & club by Kaa Interior
  Ad
 20. Khách sạn by Marlegno
  Ad
 21. Văn phòng & cửa hàng by Marlegno
  Ad
 22. Nhà hàng by 吉田建築計画事務所
 23. Khách sạn by Edda İstanbul Proje Mimarlık
 24.  by HOUSE HABITAT
 25. Khách sạn by Architetti Barbero Associati
 26. Khách sạn by Love Tiles
 27. Bệnh viện by Yantram Architectural Design Studio
 28. Phòng khám by Arquitecniapue
 29. Khu Thương mại by The Workroom
 30. Nhà hàng by Binomio Estudio
 31. Nơi tổ chức sự kiện by ARENISCAS STONE