Phòng

 1. Primary School: Trường học by G.A Studio
 2. Nơi tổ chức sự kiện by DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
 3. Khách sạn by Sisal
 4. Phòng khám by Arquitectos Madrid 2.0
 5. Phòng khám by Arquitectos Madrid 2.0
 6. Phòng khám by Arquitectos Madrid 2.0
 7. Phòng khám by Arquitectos Madrid 2.0
 8. Bệnh viện by Andrea Loya
 9. Nhà hàng by KDF Arquitectura
 10. Bảo tàng by diseño & construcciones tapia
 11. Bảo tàng by diseño & construcciones tapia
 12. Bảo tàng by diseño & construcciones tapia
 13. Bảo tàng by diseño & construcciones tapia
 14. Văn phòng & cửa hàng by Much Creative Communication Limited
 15. Văn phòng & cửa hàng by Much Creative Communication Limited
 16. Văn phòng & cửa hàng by Much Creative Communication Limited
 17. Văn phòng & cửa hàng by Much Creative Communication Limited
 18. Văn phòng & cửa hàng by Much Creative Communication Limited
 19. Văn phòng & cửa hàng by Much Creative Communication Limited
 20. Nhà hàng by J. F. LOUREIRO DOS SANTOS, UNIPESSOAL, LDA
 21. Nhà đồng quê by Arquiteto e Urbanista Ricardo Pereira Macedo
 22. Nhà đồng quê by Arquiteto e Urbanista Ricardo Pereira Macedo
 23. Nhà đồng quê by Arquiteto e Urbanista Ricardo Pereira Macedo
 24. Nhà đồng quê by Arquiteto e Urbanista Ricardo Pereira Macedo
 25. Nhà hàng by Artelux
 26. Nhà hàng by Artelux
 27. Nhà hàng by Artelux
 28. Nhà hàng by Artelux
 29. Nhà hàng by Artelux
 30. Nhà hàng by Artelux
 31. Nhà hàng by Artelux