Phòng | homify

Phòng

 1. 5 Lý Do Bạn Tuyệt Đối Không Thể Bỏ Qua Sàn Tre: Tòa nhà văn phòng by Kho Sàn Gỗ An Pha
 2. 5 Lý Do Bạn Tuyệt Đối Không Thể Bỏ Qua Sàn Tre: Văn phòng & cửa hàng by Kho Sàn Gỗ An Pha
 3. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 4. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 5. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 6. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 7. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 8. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 9. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 10. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 11. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 12. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 13. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 14. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 15. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 16. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 17. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 18. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 19. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 20. Nơi tổ chức sự kiện by Soy Arquitectura
 21. Văn phòng & cửa hàng by Rumah Desain 2000
 22. Khách sạn by ...architectes
 23. Nơi tổ chức sự kiện by BUILD ARQUITECTURA
 24. Sân bay by Wisma Sehati
 25. Khách sạn by FerryGunawanDesigns
 26. Tòa nhà văn phòng by Withs Gardens
 27. Khu Thương mại by InOUT architects/インアウトアーキテクツ
 28. Văn phòng & cửa hàng by Foschi & Nolletti Architetti
 29. Quán bar & club by DISEÑO DE BARES Y RESTAURANTES B&Ö Arquitectura, decoración, diseño de interiores y Muebles
 30. Quán bar & club by SZARA / studio
 31. Nơi tổ chức sự kiện by SZARA / studio