Phòng

 1. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 2. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 3. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 4. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 5. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 6. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 7. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 8. Curee Coffee _ Ver2: Nhà hàng by Phương Đàm
 9. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 10. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 11. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 12. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 13. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 14. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 15. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 16. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 17. Quán cafe Curee: Quán bar & club by Phương Đàm
 18. Nơi tổ chức sự kiện by Soy Arquitectura
 19. Nhà hàng by Rapzzodia Interiorismo
 20. Nhà hàng by Isho Design
 21. Nhà hàng by Innovation Studio Okayama
 22. Nhà hàng by Innovation Studio Okayama
 23. Nơi tổ chức sự kiện by BUILD ARQUITECTURA
 24. Khách sạn by FerryGunawanDesigns
 25. Khách sạn by FerryGunawanDesigns
 26. Văn phòng & cửa hàng by Rumah Desain 2000
 27. Văn phòng & cửa hàng by Rumah Desain 2000
 28. Khu Thương mại by 伏見設計事業有限公司
 29. Khu Thương mại by 伏見設計事業有限公司
 30. Quán bar & club by Taller Luis Esquinca
 31. Khách sạn by homify