tư vấn thiết kế

Chỉnh sửa
hahienluong1972

Vấn đề xây dựng & giải pháp

tôi muồn một thiết kế cho ngôi nhà theo không gian mở vật liệu chủ yếu là gỗ đá và kính, diện tích tôi đang có là 10 x 30m. sat hồ nước lớn