Cải tạo xây dựng thêm phòng cho khách sạn.

Chỉnh sửa
Nguyễn Thế Trí

Vấn đề xây dựng & giải pháp

Chào Anh/Chị,

Cho mình hỏi, hiện tại mình đang xin giấy phép xây dựng cải tạo xây thêm phòng cho khách sạn 4*, hồ sơ mình đã gửi về UBND Tỉnh, và Tỉnh cũng đã gửi về cho sở xây dựng tham mưu, sở đã tham mưu và chuyển công văn phản hồi lại cho UBND Tỉnh, bên UBND Tỉnh có yêu cầu gửi bộ hồ sơ xin phép để kiểm tra và duyệt chủ trương cho sở cấp giấy phép mình. Khi mình nộp bộ hồ sơ trong đó bao gồm bản vẽ, giấy phép xây dựng và công văn xin phép, vậy UBND Tỉnh cần bộ hồ sơ gì nữa để duyệt chủ trương cho sở xây dựng cấp giấy phép cho bên mình.

Mong các anh hướng dẫn chỉ giúp mình còn thiếu gì để bổ sung thêm, cám ơn các anh!