Mẫu nhà lắp ghép 2 tầng IDC Việt Nam

Chỉnh sửa
IDC Việt Nam

Trước & sau

Đây là văn phòng nhà điều hành được IDC thiết kế và thì công cho bên đơn vị Contecon

5cf5ddb5b3115c4f0500
5cf5ddb5b3115c4f0500 39e719de777a9824c16b F3bca780c924267a7f35 821bec5382f76da934e6 924e847eeada05845ccb 2235c479aadd45831ccc 4797f1cd9f6970372978 Cb07ec38829c6dc2348d Ce30560538a1d7ff8eb0 D71334565af2b5acece3 E77a4d302394ccca9585