thi công nhà công tơ nơ

Chỉnh sửa
Nguyen Long

Vấn đề xây dựng & giải pháp

tôi muốn làm nhà công tơ nơ mục đích để kinh doanh  thuốc tân dược và ở, diện tích 6x16m. mình có mẫu nào và đơn giá bao nhiêu.