Tìm người thi công cầu thang

Chỉnh sửa
Pham Hưng

Tôi đang tìm...

mình muốn làm 1 phòng làm việc nhỏ yên tính ở dưới cầm cầu thang.

Diện Tích khoảng 2 m2

Img 6510