Xây dựng nhà thép tiền chế

Chỉnh sửa
Hương Nguyễn

Vấn đề xây dựng & giải pháp

Tôi có miếng đất 4 x 14 , với chi phí hơn 150tr , tôi có thể làm nhà thép tiền chế vật tư và nhân công không?