Quy định về Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ năm 2015

Chỉnh sửa
TNHH xây dựng và thiết kế nội thất AN PHÚ CONs 0911.120.739

Thắc mắc sửa chữa

Cơ quan thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ:

- Ủy ban nhân dân quận, huyện Cơ sở pháp lý Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ: 

- Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015).  

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016). 

- Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm đầy đủ tại:

http://xaydunganphu.com/xay-dung/dich-vu-thiet-ke/quy-dinh-ve-thu-tuc-cap-giay-phep-xay-dung-doi-voi-nha-o-rieng-le-nam-2015.html

Hoặc liên hệ trực tiếp

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ
Địa chỉ: 88-88A đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Website: https://www.anphudecor.com/ hoặc https://www.anphudecor.com

FB: https://facebook.com/anphufurniturestore/

Tư vấn thiết kế thi công xây dựng:
Mr Ngân 0911.120.739 Email: anphu.nguyenngan@gmail.com

Thu tuc xin phep xay dung