Cần chuyển mục đích sử dụng đất mà chưa biết thủ tục, trình tự

Chỉnh sửa
dhlaw Nguyễn

Tôi đang tìm...

Sau đây là toàn bộ những trình tự, thủ tục, quy trình cần

thiết khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hy vọng sẽ giúp ích choi mọi người.

- Đầu tiên chúng ta cần biết Hồ sơ để chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm:

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Đới với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất chúng ta chia ra thành 2 trường hợp:

1. Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất không cần xin phép:

Bước 1: Người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

Bước 2: Trong thời hạn không quá bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ quy định tại điểm 1 trên đây, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra tờ khai đăng ký, chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chỉnh lý và chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý đến nơi đã nhận hồ sơ để trả lại người đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải xin phép gồm 3 bước :

Bước 1: Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất. Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án đầu tư của tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn không quá hai mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định mức thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, thông báo cho người được chuyển mục đích sử dụng đất nộp lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật; trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho người xin chuyển mục đích sử dụng đất biết.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày người được phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý cho người được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nếu có vướng mắc hoặc gặp khó khăn các bạn có thể liên hệ tham khảo thêm tại: Công ty Luật DHLaw. Hoặc LH

Bộ phận Tư vấn Luật Đất đai DHLaw.

Add: 103 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tell: 028 66 826 954

Hotline: 0909 854 850

Email: contact@dhlaw.com.vn

Logo