Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở như thế nào?

Chỉnh sửa
dhlaw Nguyễn

Vấn đề xây dựng & giải pháp

Việt Nam hiện nay với dân số trên 90 triệu người, nhu cầu sử dụng đất ở xây nhà ngày càng tăng, đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất cũng tăng theo. Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với người nông dân hay những người chưa bao giờ tiếp xúc với các thủ tục hành chính hay pháp lý thì rất khó khăn. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn cũng như tự mình có thể làm được các thủ tục liên quan đên chuyển mục đích sử dụng đất.
1. Đầu tiên cần biết Điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở là gì?

- Xem kế hoạch sử dụng đất hàng năm do UBND quận, huyện nơi có đất nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. (Các ban nên đến UBND Quận, huyện để hỏi rõ về kế hoạch sử dụng đất hàng năm, xem thử đất mình muốn chuyển mục đích sử dụng đất có nằm trong vùng quy hoạch hay không).

- Tiếp đó là đơn chuyển mục đích sử dụng đất  thể hiện rõ nhu cầu sử dụng đất.

- Và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất.

>> Xem thêm về Điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất

2. Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm những gì?

Trong Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

- ’ Điều 11. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

2. Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).’

- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

- Xem thêm Tại đây

3. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Bước 1: Nộp hồ sơ: Như đã chuẩn bị ở trên tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ sẽ tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp.

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính:

Lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Bước 4: Trả kết quả.

Chuyen muc dich s%e1%bb%a7 dung dat min
Chuyen muc dich s%e1%bb%a7 dung dat min Chuyen muc dich su dung dat nong nghiep min