Muốn tặng cho quyền sử dụng đất thì làm như thế nào?

Chỉnh sửa
dhlaw Nguyễn

Tôi đang tìm...

1. Cần chuẩn bị những gì để tặng cho quyền sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mảnh đất muốn tặng cho (Bản chính)

- Bản sao giấy khai sinh đối với trường hợp tặng cho có quan hệ gia đình như: cha mẹ, con, anh chị em ruột.

- Bản khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng nhà đất và Bản khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. (công chứng)

- Các giấy tờ khác như: CMND, Sổ hộ khẩu,… (Bản sao công chứng)

>> Hồ sơ được nộp trực tiếp tại văn phòng đăng ký đất đai

2. Trình tự, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

- Được quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

- Thời gian làm việc sẽ không quá 10 ngày (đối với đất sử dụng tại phường) và không quá 6 ngày làm việc ( đối với đất sử dụng tại xã, thị trấn) không tính thời gian bên được tặng cho thực hiện nghĩa vụ tài chính.

3. Nghĩa vụ thuế, lệ phí đối với việc tặng cho quyền sử dụng đất.

- Tặng cho nhà đất phải nộp thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì “Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau” là thu nhập được miễn thuế.”

- Ngoài ra, quy định tại khoản 10 Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ-CP Quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ: “Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu”.

- Tìm hiểu thêm về Thủ tục hoàn công và Hồ sơ hoàn công gồm những gì.

3