Cần tính giá thành vật liệu xây dựng

Chỉnh sửa
Mỹ Trương

Vấn đề xây dựng & giải pháp

Tôi cần xây nhà 1 mê mái lợp tôn. Diện tích đất 5 x 14 = 70 m2. Tôi cần đổ 1 mê 70 m2, ở trên phía sau và trước tôi đổ thêm 20 m2, tổng cộng cần 90 m2 mê bê tông. Nền đất cứng nên chỉ làm móng thường và chỉ xây tường bao, không ngăn phòng, nền chỉ tráng xi măng không lót gạch men vì nhà làm ăn. Vậy cần tổng cộng bao nhiêu kg sắt, m3 cát, đá, bao nhiêu tấn xi măng. Tôi chỉ cần tính giá vật liệu cần xây dựng, công thợ không tính. Tôi ở Đà Nẵng. Cảm ơn!