Facades

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.

Facades

Rob Fox – homify Rob Fox – homify
 Nhà theo Rural Office for Architecture, Kinh điển
Loading admin actions …

 Cửa sổ theo ROCOCO, Hiện đại
ROCOCO

Reinstalling Character and Charm

ROCOCO

 Nhà theo A1 Lofts and Extensions, Hiện đại
A1 Lofts and Extensions

Exterior – Before and After Side dormer

A1 Lofts and Extensions

 Nhà theo homify, Hiện đại
homify

MR & MRS BAINS ROOFING CASE STUDY

homify

 Nhà theo A1 Lofts and Extensions, Hiện đại
A1 Lofts and Extensions

Exterior – Before and After Side dormer

A1 Lofts and Extensions

 Nhà theo C7 architects, Hiện đại
C7 architects

Wickham House

C7 architects

 Nhà theo The Bazeley Partnership, Hiện đại
The Bazeley Partnership

Church Mews, Hartland, Devon

The Bazeley Partnership

 Nhà có sân thượng theo Will Eckersley, Kinh điển
Will Eckersley

Darnley Road

Will Eckersley

 Nhà theo TOTUS, Kinh điển
TOTUS

New life for a 1920s home – extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey

TOTUS

 Nhà theo The Market Design & Build, Hiện đại
The Market Design & Build

A subtle hint of a loft extension…

The Market Design & Build

 Nhà theo Nic  Antony Architects Ltd, Kinh điển
Nic  Antony Architects Ltd

Clifton Road – Period Refurbishment

Nic Antony Architects Ltd

 Nhà theo New Images Architects, Hiện đại
New Images Architects

Private House – Highgate

New Images Architects

 Cửa sổ theo Bolans Architects, Kinh điển
Bolans Architects

Narbonne Avenue Clapham

Bolans Architects

 Nhà theo HollandGreen, Kinh điển
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen

 Nhà theo homify, Hiện đại
homify

​hip to gable loft conversion wimbledon

homify

hiện đại  theo ArchitectureLIVE, Hiện đại
ArchitectureLIVE

Derelict 1960s property in West Sussex

ArchitectureLIVE

hiện đại  theo ArchitectureLIVE, Hiện đại
ArchitectureLIVE

Existing Approach and entrance to a 1960s home in Haslemere, Surrey

ArchitectureLIVE

{:asian=>"Châu Á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"Quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"}  theo Arc 3 Architects & Chartered Surveyors,
Arc 3 Architects & Chartered Surveyors

Clapham – Ground Floor Rear Extension and Interior Remodelling

Arc 3 Architects & Chartered Surveyors

 Nhà theo Roundhouse Architecture Ltd, Hiện đại
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd

 Nhà theo Roundhouse Architecture Ltd, Hiện đại
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd

 Nhà theo Roundhouse Architecture Ltd, Hiện đại
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd

 Nhà theo PATH Architecture, Hiện đại
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture

 Nhà theo The Market Design & Build, Mộc mạc
The Market Design & Build

An ordinary family home…

The Market Design & Build

 Cửa sổ theo IQ Glass UK, Hiện đại
IQ Glass UK

Highland Road

IQ Glass UK

 Nhà theo MWE Architects, Hiện đại
MWE Architects

Riggsacre, Corbridge

MWE Architects

 Nhà theo design storey, Mộc mạc
design storey

Miner's Cottage II: Front Entrance

design storey

{:asian=>"Châu Á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"Quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"}  theo XL Architects LLP,
XL Architects LLP

Front of house after conversion

XL Architects LLP

{:asian=>"Châu Á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"Quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"}  theo XL Architects LLP,
XL Architects LLP

Rear of house after conversion

XL Architects LLP

{:asian=>"Châu Á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"Quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"}  theo XL Architects LLP,
XL Architects LLP

Rear of house before conversion

XL Architects LLP

{:asian=>"Châu Á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"Quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"}  theo XL Architects LLP,
XL Architects LLP

Front of house before conversion

XL Architects LLP

 Nhà theo MWE Architects, Hiện đại
MWE Architects

Riggsacre, Corbridge

MWE Architects

 Nhà theo The Market Design & Build, Kinh điển
The Market Design & Build

Just a normal London home!

The Market Design & Build

 Nhà theo Xspace, Hiện đại
Xspace

Own Self build

Xspace

 Nhà theo Xspace, Hiện đại
Xspace

Projects, Extensions, Lofts

Xspace

 Nhà theo Xspace, Kinh điển
Xspace

Projects, Extensions, Lofts

Xspace

 Nhà theo The Wee House Company, Đồng quê
The Wee House Company

One Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company

 Nhà theo The Wee House Company, Đồng quê
The Wee House Company

One Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company

 Nhà theo The Market Design & Build, Kinh điển
The Market Design & Build

Just a normal London home!

The Market Design & Build

 Nhà theo Loft Architect, Hiện đại Gỗ Wood effect
Loft Architect

New Dormer to Bungalow

Loft Architect

 Nhà theo Build Team, Hiện đại
Build Team

Clapham, SW4

Build Team

 Nhà theo Casas inHAUS, Hiện đại

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!