homify 360º: an elegant, rural cottage

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.

homify 360º: an elegant, rural cottage

Sheila Byers Sheila Byers
Loading admin actions …

Between the French border and Cape Creus, extends Empordà, the Catalonian region known for its beauty and for artists like Dali. Although its shores are praiseworthy, we now move into the interior of the high region to discover an interior design project conducted in a traditional Catalan farmhouse. Externally, the dwelling has all the characteristics of vernacular and rural architecture. Inside, the design is a balance between contemporary simplicity and rustic warmth.

bởi Casas inHAUS Hiện đại

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!