10 trends that are coming back

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.

10 trends that are coming back

Camila Boschiero – homify Camila Boschiero – homify
hiện đại  theo Kristina Steinmetz Design, Hiện đại
Loading admin actions …

1. Bold, dark colors.

wallpaper

wallpaper

skylights

Basement Flat Refurb bởi Balance Property Ltd Hiện đại
Balance Property Ltd

Basement Flat Refurb

Balance Property Ltd

skylights

Dining room table

Dining room table

METALICS (COPPER/ BRASS + GOLD)

Modern Deco living room Phòng khách phong cách chiết trung bởi Claire Potter Design Chiết trung
Claire Potter Design

Modern Deco living room

Claire Potter Design

METALLICS (COPPER/ BRASS + GOLD)

NATURAL

NATURAL

bởi Casas inHAUS Hiện đại

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!