13 images of simple and narrow kitchens with maximum space utilization

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.

13 images of simple and narrow kitchens with maximum space utilization

Rachel Grossman – Homify Rachel Grossman – Homify
 Nhà bếp theo Home Staging Factory, Tối giản
Loading admin actions …

Full of ideas for you to renew your kitchen in 2018!

1 – Modern and with backsplash

2 – Yellow and with a microwave

3 – Everything in the right place

7 – Planned kitchen

8 – Adapted to a particular shape

9 – Rustic

10 – Planned drawers

 Nhà bếp theo Tim Jasper, Đồng quê
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper

11 – Mini, on a corner

12 – Hidden cupboard

 Nhà bếp theo Davonport, Kinh điển Gỗ Wood effect
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
 Nhà theo Casas inHAUS, Hiện đại

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!