10 pictures of prefab houses that you will want to move in

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.

10 pictures of prefab houses that you will want to move in

Linh Pham – homify Linh Pham – homify
The Edge bởi Boutique Modern Ltd Hiện đại
Loading admin actions …

There are many good reasons why you might opt for a prefab house instead custom-designed home. You simply order the kit, and then you can actually put the pieces together by yourself, provided that you have some construction experience.

1. Steel cabin

2. Wooden cabin

3. Wooden cabin with terrace by the pool

5. Wooden cabin with terrace

bởi Maqet Bắc Âu Gỗ Wood effect

7. Two-components: house and garage

9. Country house for medium family

10. Country house for small family

bởi Casas inHAUS Hiện đại

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!