14 chic balconies with striking designs (that allow you to enjoy fresh air and sunshine)

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.

14 chic balconies with striking designs (that allow you to enjoy fresh air and sunshine)

Rachel Grossman – Homify Rachel Grossman – Homify
 Hiên, sân thượng theo CORTéS Arquitectos, Địa Trung Hải
Loading admin actions …

To enjoy the whole summer!

1 – Bright summer shades

2 – Simple, but with a comfortable bank

3 – Easy to clean furniture

4 – With a grill

5 – With a little bar

6 – With tents

7 – Laid back and simple style

8 – Wooden deck

9 – With a hammock

11 – With a pergola

12 – Statues to give a zen mood

 Nhà theo Casas inHAUS, Hiện đại

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!