Nhà trệt bê tông tiền chế 160m2: tiết kiệm, tiện nghi, thẩm mỹ

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.

Nhà trệt bê tông tiền chế 160m2: tiết kiệm, tiện nghi, thẩm mỹ

Hoa Le– Homify Hoa Le– Homify
 Nhà theo PREFABRICASA , Đồng quê
 Nhà theo Casas inHAUS, Hiện đại

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!