homify 360°: a modern country home

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.

homify 360°: a modern country home

Alissa Ugolini – homify UK Alissa Ugolini – homify UK
Loading admin actions …

Today for homify 360°, we are examining a unique, modern take on a country house. The private home was designed by German studio C95 Architeckten, who wanted to create a contemporary structure that would not feel out of of place in the woods of Schildow.

 Nhà by Casas inHAUS

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!