Hiện đại theo homify, hiện đại gốm sứ | homify
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK

designed by

. Joneiber Saldanha | Tito Ferreira

available colours:

. yellow, teal, black, red and white

weight

. 423 grams (complete set)

size

. cup – 60 x 30 mm (ø base) / 60 mm (ø top)

. trivet – 125 x 125 x 15 mm

maximum capacity

. 5cl (per cup)

Chất liệu: gốm sứ
Tín dụng: Henrique Feliciano 2015
Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.