Nhà bếp theo schmidt kitchens barnet, mộc mạc | homify
< >
 Nhà bếp theo Schmidt Kitchens Barnet, Mộc mạc
< >
 Nhà bếp theo Schmidt Kitchens Barnet, Mộc mạc
< >
 Nhà bếp theo Schmidt Kitchens Barnet, Mộc mạc
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK

Capture the industrial spirit in this versatile wooden kitchen that isn’t afraid to experiment with styles. The filing cabinet is actually a cleverly disguised buffet and the large family-sized wooden table plus countertop are perfect for socialising and dining, complete with factory-style chairs and stools to complete the vintage look.

Tín dụng: Schmidt
Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.