Nhà theo 4d studio architects and interior designers, hiện đại gạch | homify
< >
 Nhà theo 4D Studio Architects and Interior Designers, Hiện đại Gạch
< >
 Nhà theo 4D Studio Architects and Interior Designers, Hiện đại Gạch
< >
 Nhà theo 4D Studio Architects and Interior Designers, Hiện đại Gạch
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK

The overall height, form and massing has resulted in a scheme that creates a visually harmonious relationship between the building and its surroundings.

Chất liệu: Gạch
Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.