Kiến trúc có tính dân tộc và tính địa phương phong phú, có bản sắc riêng biệt bởi công ty tnhh tkxd nhà đẹp mới châu á | homify

Trên cơ sở vị trí địa lí, đặc điểm khí hậu và kinh tế – xã hội, nền nghệ thuật tạo hình kiến trúc cổ và dán gian Việt Nam đã được phản ánh một số đặc trưng qua hình thái mỹ thuật trình bày trên từng bộ phận ngoại thất của công trình.

Similar Photos
Comments