Season avenue, đại lộ 4 mùa - "mùa hạ miền nhiệt đới" bởi green interior nhiệt đới đồng / đồng / đồng thau | homify