Không gian tầng 3 – nơi sinh hoạt vui chơi lý tưởng phòng học/văn phòng phong cách hiện đại bởi công ty tnhh xây dựng tm – dv song phát hiện đại | homify