Sân thượng và khu vườn xanh mát hiên, sân thượng phong cách hiện đại bởi công ty tnhh xây dựng tm – dv song phát hiện đại | homify