Sự kết nối liền mạch giữa các phòng chức năng bởi công ty tnhh xây dựng tm – dv song phát hiện đại | homify
< >
Sự kết nối liền mạch giữa các phòng chức năng bởi Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát Hiện đại
< >
Sự kết nối liền mạch giữa các phòng chức năng bởi Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát Hiện đại
< >
Sự kết nối liền mạch giữa các phòng chức năng bởi Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát Hiện đại

Bếp-ăn và phòng khách được bố trí trọn vẹn trên tầng 2 của ngôi nhà. Giữa các khu vực chức năng không hề có bất kỳ vách ngăn nào tạo sự kết nối liền mạch.

Similar Photos
Comments