Hành lang và nhà vệ sinh hành lang, sảnh & cầu thang phong cách hiện đại bởi công ty tnhh xây dựng tm – dv song phát hiện đại | homify
< >
Hành lang và nhà vệ sinh Hành lang, sảnh & cầu thang phong cách hiện đại bởi Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát Hiện đại
< >
Hành lang và nhà vệ sinh Hành lang, sảnh & cầu thang phong cách hiện đại bởi Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát Hiện đại
< >
Hành lang và nhà vệ sinh Hành lang, sảnh & cầu thang phong cách hiện đại bởi Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát Hiện đại

Mọi góc của hành lang đều thông thoáng và ngập nắng nhờ giếng trời phía trên. Trên đỉnh giếng trời được bố trí bằng hệ khung mái. Những kết cấu này được ánh nắng chiếu xuống đổ bóng lên tường rất đẹp.

Similar Photos
Comments