​thông tin về ngôi nhà phố 32m2 bởi công ty tnhh xây dựng tm – dv song phát hiện đại | homify