Không gian tầng 1: phòng khách – phòng bếp bởi công ty tnhh xây dựng tm – dv song phát hiện đại | homify