Hình ảnh thi công hoàn thiện nội - ngoại thất luxury penthouse/ bel decor: {:asian=>"châu á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"} by bel decor, | homify
HÌNH ẢNH THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI - NGOẠI THẤT LUXURY PENTHOUSE/ BEL DECOR: {:asian=>"Châu Á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"Quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"}  by Bel Decor,
HÌNH ẢNH THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI - NGOẠI THẤT LUXURY PENTHOUSE/ BEL DECOR: {:asian=>"Châu Á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"Quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"}  by Bel Decor,
HÌNH ẢNH THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI - NGOẠI THẤT LUXURY PENTHOUSE/ BEL DECOR: {:asian=>"Châu Á", :classic=>"cổ điển", :colonial=>"thuộc địa", :country=>"Quốc gia", :eclectic=>"chiết trung", :industrial=>"công nghiệp", :mediterranean=>"địa trung hải", :minimalist=>"tối giản", :modern=>"hiện đại", :rustic=>"mộc mạc", :scandinavian=>"scandinavian", :tropical=>"nhiệt đới"}  by Bel Decor,
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK
Bạn có thích dự án này không?
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
OK

💙 Project Code: HO1763
💚 Add: District 2, Ho Chi Minh City
💜 Designed & Constructed by Bel Decor
💛 Hotline: (028) 3837 4107 / 0903 862107
**********
https://beldecor.vn
Bel Decor – Making Difference – Bringing Value

Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.