Nhà cho nhiều gia đình by laixaynhapho92
 Nhà cho nhiều gia đình by laixaynhapho92
 Nhà cho nhiều gia đình by laixaynhapho92

ngôi nhà nắp sau rặn cây, tiếp nhận bóng mát từ cây lớn nên giảm thiểu tác động của thời tiết. Ngôi nhà dù ở hướng tây nhưng vẫn thoáng mát.

Similar Photos
Comments

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.