Tường nhà bị hư hại khi xây dựng không có giải pháp chống thấm bởi công ty thiết kế xây dựng song phát châu á | homify