Sân thượng có mái che di động hiên, sân thượng phong cách châu á bởi công ty thiết kế xây dựng song phát châu á | homify
< >
Sân thượng có mái che di động Hiên, sân thượng phong cách châu Á bởi Công ty Thiết Kế Xây Dựng Song Phát Châu Á
< >
Sân thượng có mái che di động Hiên, sân thượng phong cách châu Á bởi Công ty Thiết Kế Xây Dựng Song Phát Châu Á
< >
Sân thượng có mái che di động Hiên, sân thượng phong cách châu Á bởi Công ty Thiết Kế Xây Dựng Song Phát Châu Á

Sử dụng mái che di động cho sân thượng khi thiết kế nội thất cố định, để bảo vệ nội thất rỏi những tác dụng của thời tiết. Phục vụ cho việc sinh hoạt của các thành viên trong gia đình khi khi thời tiết thay đổi.

Similar Photos
Comments