Tổ hợp không gian mở: phòng khách, phòng bếp và phòng ăn bởi homify hiện đại | homify
< >
Tổ hợp không gian mở: phòng khách, phòng bếp và phòng ăn bởi homify Hiện đại
< >
Tổ hợp không gian mở: phòng khách, phòng bếp và phòng ăn bởi homify Hiện đại
< >
Tổ hợp không gian mở: phòng khách, phòng bếp và phòng ăn bởi homify Hiện đại

Khu vực sinh hoạt sinh chung của gia đình được thiết kế mở tạo sư thông thoáng cho không gian đồng thời giúp gắn kết các thành viên trong nhà.

Similar Photos
Comments