Không xây dựng hết đất để tạo sự thông thoáng và tiết kiệm chi phí xây dựng bởi công ty thiết kế xây dựng song phát hiện đại | homify
< >
Không xây dựng hết đất để tạo sự thông thoáng và tiết kiệm chi phí xây dựng bởi Công ty Thiết Kế Xây Dựng Song Phát Hiện đại
< >
Không xây dựng hết đất để tạo sự thông thoáng và tiết kiệm chi phí xây dựng bởi Công ty Thiết Kế Xây Dựng Song Phát Hiện đại
< >
Không xây dựng hết đất để tạo sự thông thoáng và tiết kiệm chi phí xây dựng bởi Công ty Thiết Kế Xây Dựng Song Phát Hiện đại

Diện tích thực tế của mảnh đất là 5,5 x15,2m, nhưng với nhu cầu sử dụng cùng với quy mô xây dựng mà gia chủ mong muốn thì việc xây dựng hết diện tích đất không chỉ làm tiêu tốn nhiều chi phí hơn mặt khác lại tạo sự lãng phí không cần thiết. Diện tích xây dựng thực là 4x11,2m.

Similar Photos
Comments