Mặt bằng sân thượng bởi công ty thiết kế xây dựng song phát hiện đại | homify
< >
Mặt bằng sân thượng bởi Công ty Thiết Kế Xây Dựng Song Phát Hiện đại
< >
Mặt bằng sân thượng bởi Công ty Thiết Kế Xây Dựng Song Phát Hiện đại
< >
Mặt bằng sân thượng bởi Công ty Thiết Kế Xây Dựng Song Phát Hiện đại

Sân thượng với tum che cầu thang và phòng thờ nhỏ trang nghiêm, thanh tịnh phục vụ cho việc thờ cúng tổ tiên. Phía sau cầu thang với phòng giặt nhỏ tiện dụng cho người nội trợ của gia đình. Việc giặt giũ và phơi phóng dễ dàng hơn.

Similar Photos
Comments