Ngói bitum phủ đá shingle – btm bởi công ty tnhh xây dựng và thương mại việt pháp hiện đại | homify
<
Ngói bitum phủ đá Shingle - BTM bởi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Hiện đại
<
Ngói bitum phủ đá Shingle - BTM bởi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Hiện đại
<
Ngói bitum phủ đá Shingle - BTM bởi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Pháp Hiện đại

Cấu tạo ngói phủ đá từ những hạt nhựa bitum và sợi cơ tổng hợp
Cellulozo, với bề mặt phủ đá cuội tự nhiên được xay thành hạt công nghệ cao của nhà máy đã tạo nên một sản phẩm đủ các màu sắc độc đáo, Không bị rêu mốc, không thấm nước.

Màu sắc: Red
Khu vực: 0.33 m²
Similar Photos
Comments